1954: Gardsnummer 35 – 43

1954: Gardsnummer 35 – 43

 Bilder frå 1954 - Gardsnummer 35 - 43 35-003-Arthur-Riksheim 36-000-Riksheim-1 36-000-Riksheim-2 36-000-Riksheim-indre-1 36-000-Riksheim-indre-2 36-001-Krissengarden 36-002-Jens-Riksheim 36-002-Tømmesgarden 36-006-Grøngota-1 36-006-Grøngota-2...
1954: Gardsnummer 44 – 57

1954: Gardsnummer 44 – 57

 Bilder frå 1954 - Gardsnummer 44 - 57 44_005-Jens-Blakstad 44-002-Johan-Aurdal 44-003-Kristian-Grebstad 45-001-Lars-Riksheim-1 45-001-Lars-Riksheim-2 45-002-Våtmyr 46-000-Fabrikken 46-000-Ishus 46-000-Langholen 46-000-Nygarden-1 46-000-Nygarden-2...
1954: Gardsnummer 58 – 71

1954: Gardsnummer 58 – 71

 Bilder frå 1954 - Gardsnummer 58 - 71 58-001-Bøen 58-003-Skreddergarden 58-005-Jogarden–R 58-007-Stortuene 58-008-Småtuene 58-009-Haubakkane 59-001-Hauane 59-002-Hellebostad 59-004-Reite 59-005-Jørgen-Svindset 60–001-Kråkå 60-003-Kjersembøen...