Heimeside for Sykkylven Sogenemd

FAKf-0538.00008 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 17:10
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0538.00008 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Vegarbeidarar, gruppeU6, menn, veg,

Kommune: Sykkylven Datering: 1937-19371
905
Distrikt: Velledalen Format: 6.0 x9.0 cm
Adresse: Myrdalen Tilstand: Bra
Gnr.: Klausul: Ingen
Reg.: 18.02.2002 MHU

   

Fotograf: Ukjend
Informant: Hole, Jon Rådgjevar, pensjonist, f.1930

   
     
Veganlegget Sykkylven.Stranda 1937 I. Før arbeidet med den nye veglina gjennom Myrdalen til Stranda kom i gang, vart den gamle bygdevegen gjennom Velledalen både omlagd og utvida på fleire stadar. Det var ein god del strid i bygda om vegvalet til Stranda. Somme meinte at vegen burde gå gjennom Ladalen til Fausa, vidare over fjellet til Stranda. Andre heldt på ei vegline gjennom Myrdalen, forbi Myrdalsstølen og setrane som høyrer til Stranda. Det siste alternativet vann fram til slutt. Arbeidet på vegen vart for det meste utført som akkordarbeid.
Kvart arbeidslag på 6-7 mann hadde ein akkordformann. Dette arbeidslaget hadde ein akkord på vegen ovanfor Myrdalsstølen. Frå venstre: Lars Holen, Holen, Harald Lødøen, Bøen, Konrad Brunstad, Monsgarden, Ole H. Brudevold, Brøvollsgjerda, Ole B. K. Lade, (Brua Bastian), Alfred Tandstad. Sjå også bilde 9 i same samling. (Lokal registrering: Jon Hole 12.01.2001.)
   
     
Kommentarar
Legg til
Skriv ein kommentar:
Namn:
Epost:
 
Tittel:

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Sist oppdatert onsdag 02. april 2008 09:02
 
Du er her  : Velkommen Serie 3 FAKf-0538.00008

Siste kommentarar: