Heimeside for Sykkylven Sogenemd

Serie 5
FAKf-0542.00001 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 18:49
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0542.00001 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Fabrikkarbeidarar, bygning, material, lenestolfabrikk,

Kommune: Sykkylven Datering: 1946-1946
Distrikt: Aure Format: 5.7 x10.4cm
Adresse: Haubukta Tilstand: Bra
Gnr.: Klausul:
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Solevåg, Laila Svindseth Fabrikkarbeidar f.1948
Informant: Hellebostad, Sverre Fabrikkarbeidar f.1925

Arbeidarar ved Klock Lenestolfabrikk. Fabrikken vart starta i 1934. Den heldt da til i Aure sentrum fram til brannen rett før krigen. I 1942 vart det bygd ny fabrikk i Haubukta på Aure. Fabrikken vart avvikla i 1974. Eigarar var Nils Kolck, Birger Strømme og Jens Tandstad. I 1946 hadde dei ca. 40-50 ansatte. Fabrikkbygget er seinare ombygd, innheld i dag m.a. legekontor, butikk, lager og boliger. Personane på bildet er: 01. Nikolai Mørkeset, 02. O. Erdal frå Nordfjord, 03. Sigvart Værnes, 04. Arvid Dal,
05. Johan Kvistad frå Bondalen, 06. Brandal, 07. Birger Strømme, 08. Karl Lyshol, 09. Sigmund Bakken, 10. Arne Århus, 11. Petter Veibust frå Sula, 12. Erling Sandal, 13. Sverre Hellebostad, 14. Nils Klokk (Yste-haug Nils), 15. Hermann Svindset, 16. Kristian Larsen. (Lokal registrering: Terje Solevåg: 02.02.2002.)

 

 


1 Mørkeset Nikolai
2 Erdal O.
3 Værnes Sigvart
4 Dal Arvid
5 Kvistad Johan
6 Brandal
7 Strømme Birger
8 Lyshol Karl
9 Bakken Sigmund
10 Århus Arne
11 Veibust Petter
12 Sandal Erling
13 Hellebostad Sverre
14 Klokk Nils
15 Svindset Hermann
16 Larsen Kristian

Sist oppdatert tysdag 01. april 2008 18:56
 
FAKf-0542.00002 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 18:58
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0542.00002 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Vegarbeidarar, landskap, fjord, fjell,

Kommune: Sykkylven Datering: 1930-1930
Distrikt: Ramstaddal Format: 6.0 x10.0cm
Adresse: Klokk Tilstand: Ganske bra
Gnr.: Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Solevåg, Laila Svindseth Fabrikkarbeidar f.1948
Informant: Melset, Margrete Bondekone f.1915

I 1925 og 1930 vart det bevilga såkalla sysselsettingsmidler til utbedring av vegen i Klokkstranda i Ramstaddal. Dette bildet frå 1930 er frå Klokk. I bakgrunnen til høgre ser ein Hesthammaren, og Vaksvik på andre sida av fjorden. Mennene kom for det meste frå Ramstaddalen. 01. Lars Petter Klokk, 02. Nils Lukkedal, 03. Ukjend, 04. Petter Omneås, 05. Hermann Svindset, 06. Johan Ramstad. (Lokal registrering: Terje Solevåg: 02.02.2002.)

 
FAKf-0542.00003 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 19:00
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0542.00003 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Kokker, gruppeU9, serveringsdamer,

Kommune: Sykkylven Datering: 1930-1935
Distrikt: Ramstaddal Format: 8.0 x14.0cm
Adresse: Klokk Tilstand: Bra
Gnr.: Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Solevåg, Laila Svindseth Fabrikkarbeidar f.1948
Informant: Melset, Margrete Bondekone f.1915

Når det skulle haldast bryllaup, bergravelse eller andre store lag, var det vanleg at koner og jenter frå nabolaget stod for koking og servering. 01. Ukjend, 02. Gudrun Klokk, 03. Olava Melset, 04. Valborg Brunstad, 05. Hjørdis Svindseth, 06. Ukjend, 07. Klara Løvoll, 08. Ane Svindset, 09. Betty Brunstad. (Lokal registrering: Terje Solevåg: 02.02.2002.)

 


1 NN
2 Klokk Gudrun
3 Melset Olava
4 Brunstad Valborg
5 Svindset Hjørdis
6 NN
7 Løvoll Klara
8 Svindset Ane
9 Brunstad Betty

Sist oppdatert tysdag 01. april 2008 19:03
 
FAKf-0542.00004 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 19:06
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0542.00004 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Ungdomslag, skule,

Kommune: Sykkylven Datering: 1930-1930
Distrikt: Ramstaddal Format: 6.0 x10.0cm
Adresse: Tilstand: Bra
Gnr.: Klausul:
Reg.: 19.02.2002 MHU

   

Fotograf: Ukjend
Eigar: Solevåg, Laila Svindseth Fabrikkarbeidar f.1948
Informant: Melset, Margrete Bondekone f.1915

   
     

Ei gruppe medlemmer av ungdomslaget i Ramstaddal. Bildet er teke på skuletrappa. Dei nytta skulen som møtelokale. 01. Berta Svindset, 02. Olava Melset, 03. Hjørdis Melset g. Svindset, 04. Solveig Klokk, 05. Lovise Klokk, 06. Klara Ramstad, 07. Ukjend, 08. Ukjend, 09. Hjørdis Søvik, 10. Ole Ramstad, 11. Karl Klokk, 12. Olav Svindset, 13. Ukjend, 14. Oscar Løset, 15. Olav Løset, 16. Petter Omneås, 17. Martin K. Løset, 18. Ole Ramstad, 19. Olav Ramstad, 20. Ukjend, 21. Ukjend. (Lokal registrering: Terje Solevåg: 02.02.2002.)

   
     

 

 

1 Svindset Berta
2 Melset Olava
3 Svindset Hjørdis Melset
4 Klokk Solveig
5 Klokk Lovise
6 Ramstad Klara
7 NN
8 NN
9 Søvik Hjørdis
10 Ramstad Ole
11 Klokk Karl
12 Svindset Olav
13 NN
14 Løset Oscar
15 Løset Olav
16 Omneås Petter
17 Løset Martin K.
18 Ramstad Ole
19 Ramstad Olav
20 NN
21 NN

Sist oppdatert tysdag 01. april 2008 19:59
 
FAKf-0543.00001 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 19:11
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00001 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Skuleklasse, gruppeU10, elevar,

Kommune: Sykkylven Datering: 1922-1922 CA
Distrikt: Aure Format: 6.0 x10.0cm
Adresse: Aure Tilstand: Nokså bra
Gnr.: 14.000 Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør,bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

Framme frå venstre: Ester Gjersdal , Julie Grebstad (f.1909-d.2002) g. Villanger, Olga Fausa, Helga (f.1909) g. Hjelle, Borghild Furseth g. Strømme, ukjend. Bak frå venstre: Alfred Olaus Strømme, (f.1909-d.1994), Alfred Aure, Hjalmar Aursnes, Bjarne Haugen Lyshol (f.1917). (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
FAKf-0543.00002 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:04
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00002 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Arbeid, tomtearbeid, menn, gut, hest, skog,

Kommune: Sykkylven Datering: 1928-1928
Distrikt: Aure Format: 5.5 x9.0 cm
Adresse: Solbakken Tilstand: Nokså bra
Gnr.: 14.000 Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør,bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

 

Det er Jens Johan Grebstad (f.1901-d.1946) og Alfred Olaus Strømme (Grebstad f.1909-d.1994), hesten som heitte Vega vart kalla "gamle brunå" frå Klokkerg., som var premiemerr. Dei held på og grov ut tomta til huset som står på Solbakken i dag. Personen bak hesten er ukjend. Guten som sit i kanten er Petter Anton Grebstad (Myre-Petter) (f.1919-d.1985.) (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 
FAKf-0543.00003 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:06
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00003 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Skitur, ski, portrettU2, menn, snø, vinter,

Kommune: Sykkylven Datering: 1928-1928
Distrikt: Grebstad Format: 5.5 x8.0 cm
Adresse: Grebstadsetra Tilstand: Bra
Gnr.: Klausul: Ingen

Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør,bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

 

Personane har greve seg inn i hoppet. Frå venstre Sverre Aurdal (Ronga-Sverre), Alfred Olaus Strømme (f.1909-d.1994) klokker-Alfred. Hoppbakken ligg på vestsida av det lille fjellet. Aksla som ligg sør om Grebstadstølen med Borgundkollen i bakgrunnen. Bakken blei kalla Akslabakken, men kalla bakken mellom berga. Dei som hoppa lengst kunne oppnå ei lengde på ca. 40 m. Styrkå Anton (1895-1962) var kjend for å gjere det godt i denne bakken. (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 
FAKf-0543.00004 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:10
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00004 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: GruppeU6, hyttebygning,

Kommune: Sykkylven Datering: 1930-1930
Distrikt: Format: 5.5 x8.0 cm
Adresse: Fjellsætra Tilstand: Nokså bra
Gnr.: Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør,bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

 

Hytta vi ser bygde O.T. Lied på Fjellsætra. Først seinare bygde han på og dreiv hotell. Frå venstre Astrid Lyshol, Kristian Fet, Solveig Fausa. Den store høge mannen midt på bildet er Bastian Haugset. NN (Pe) Arne Grebstad, NN, Åsta Tu. Bastian Haugset kom med den første bilen til Sykkylven, og Petra Jakobine Haugseth (f.1910-d.1999) g. Strømme. (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 
FAKf-0543.00005 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:13
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00005 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Barn, gruppeU7, tun, bygningar, stabbur,

Kommune: Sykkylven Datering: 1926-1926
Distrikt: Haugseth Format: 8.0 x13.0cm
Adresse: Pålgarden Tilstand: Nokså bra
Gnr.: 13.000 Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Myhre, Lars Gardbrukar, musikar f.1888
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør,bonde, f.1938

Informant: Aure, Margrethe Haugseth Husmor f.1916

 

Personane frå venstre: NN, Pia Aurdal (f.1915-d.1998) g. Aure, Astrid Lina Haugseth (f.1917) g. Korsbrekke, Jenny Tordis Haugseth (f.1919-d.1993) g. Lied, Margrethe Hjørdis Haugseth (f.1916) g. Aure, Bjarne (f.1923-d.1973). Jenta i kvit kjole er ukjend. Myre Lars (f.1888) kom til Pålgarden for å ta bilde av familien for å sende det til Amerika slik at Lars Petter Karl Haugseth (f.1889-d.1957) som var der, kunne sjå korleis borna vaks til.Lars Petter var to periodar i Amerika. I første periode, frå 1910-1915, var han i Polson Camp. Andre periode, frå 1923-1928, var hannpå kveitefiske om vintrane og på skipsbygging elles.
I venstre bildekant ser vi huset på Reiten og vi kan skimte taket til stabburet. Huset bak ungeflokken er stabburet på Pållgarden som står i dag, og i høgre bildekant ser ein gamlestova i Pållgarden. Byggeår er ukjent, men det vart rive i hausten/vinteren 1930-31. Kårenden av huset vart flytta. Det vart brukt til vedaskot, og har stått heilt fram til sommaren 2000. Der stabburet stod før vart det oppført eit nytt hus i 1929-30, og familien flytta inn hausten 1930. Nedanfor stabburet ligg ei steinrøys som Lars Petter Karl Haugseth (f.1889-1957) samla etter nydyrking. Han skulle bruke steinen til murane på nyhuset. Fjella frå venstre Remerhornet og Kjempholline. Første inngang frå høgre vart brukt til veaskot, og inngangen nedanfor arka var inngang på baksida. Det var tre lag med 6 småruta vindauge. Dette var kårenden der Marie Haugseth (f.1858-d1934) f. Klokkehaug, budde. (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 
FAKf-0543.00006 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:16
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00006 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Slåttonn, høykøyring, slåttefolk,

Kommune: Sykkylven Datering: 1961-1961
Distrikt: Grebstad Format: 7.0 x10.0cm
Adresse: Nyheim Tilstand: Nokså bra
Gnr.: 7.000 Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Lied, Trygve Bussjåfør f.1914
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

 

Personane frå venstre: Petra Jakobine Haugseth (f.1910-d.1999) g. Strømme, Lars Jakob Haugseth (f.1951), Jenny Tordis Haugseth (f.1919-d.1993) g. Lied, Alfred Olaus Strømme (f.1909-d-1994), Petter Andreas Strømme (f.1938). Frå venstre ser vi huset til Ole Honningdalsnes (f.1914), Ellinggarden, Erikgarden. På fjellet kan vi sjå løa på Hjellane. Personane held på og dreg høyet ut av hesa, for at det skal få på seg litt varme før det blir køyrt inn i løa. (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 
FAKf-0543.00007 Skriv ut E-post
Skrive av Administrator   
tysdag 01. april 2008 20:18
* * * F O T O K O R T * * *

FAKf-0543.00007 Type: Positiv s/kv m. sølv

MOTIV: Fabrikkbygning,

Kommune: Sykkylven Datering: -
Distrikt: Tynes Format: 5.5 x8.0 cm
Adresse: Tynes Tilstand: Bra
Gnr.: 19 Klausul: Ingen
Reg.: 19.02.2002 MHU

Fotograf: Ukjend
Eigar: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938
Informant: Strømme, Petter Andreas Sjåfør, bonde, f.1938

 

Dette er gamlefabrikken som Bernhard Tynes bygde i slutten av 1920-åra. Fabrikken var bygd av tre. Lars-garden i bakgrunnen, der Bernhard Tynes kom frå. (Lokal registrering: Thor Willy Strømme: 06.02.2002.)

 
 


Side 1 av 2
Du er her  : Velkommen Serie 5

Siste kommentarar: