Heimeside for Sykkylven Sogenemd
Flyfoto frå Sykkylven 1962.

Velkomen til heimesida til Sykkylven sogenemnd. Gjennom denne sida ønskjer vi å gje inspirasjon og kunnskap til alle som vil bli nærare kjent med Sykkylven i nær eller fjern fortid. Vi vonar at du vil finne noko av interesse her anten du først og fremst er interessert i å finne informasjon om eiga slekt, eller om du søkjer generell informasjon om utviklinga av sykkylvssamfunnet. Sykkylven sogenemnd har opp gjenom åra gjeve ut ei rekkje publikasjonar om lokal historie. Nokre av bøkene er utselde og dei vil du finne her på sida vår. Andre kan du kjøpe gjennom den lokale bokhandelen.

 

 

Spørreundersøking

Kva ønskjer du å finne på Sykkylven sogenemnd sine sider?
 
Du er her  : Velkommen

Siste kommentarar: