Syforeningsdamer

Biletet av desse unge syforeinings-damene i Fosnavåg er teke kring 1920. Er det nokon som veit kven kvinna til høgre er?