Sykkylven Energi - 100 år

Intervju frå jubileumsframsyninga på kulturhuset 14.10. 2018

 

Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje litt om sine tidsperiodar ved everket.

Eit utdrag av intervjua kan sjåast her!