Intervju frå jubileumsframsyninga til Sykkylven Energi på kulturhuset 14.10. 2018

Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje om sine tidsperiodar ved everket.

Eit utdrag av intervjua kan sjåast her!

Play Video

Intervju frå jubileumsframsyninga til Sykkylven Energi på kulturhuset 14.10. 2018

Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje om sine tidsperiodar ved everket.

Eit utdrag av intervjua kan sjåast her!

Play Video