Sykkylven sogenemnd har teke initiativ til å opprette eit lokalhistorisk leksikon på
nett. Leksikonet er lagt til nettstaden www.lokalhistoriewiki.no som er driven av Norsk
Lokalhistorisk Institutt. I Sykkylven leksikon vert det lagt ut artiklar om bedrifter, stader,
organisasjonar, personar m.m. frå Sykkylven. Det gode med denne typen leksikon er at ein
kan oppdatere opplysningane heile tida, med enkle tastetrykk. Sogenemnda tek gjerne mot
korte artiklar som kan leggast ut på leksikonsida. Send dei til redaktør for sida Eldar Høidal,
på mailadressa [email protected].

Sykkylven sogenemnd er no også å finne på Facebook for dei som nyttar denne sosiale
mediekanalen. Her legg vi ut aktuell informasjon om aktivitetane til nemnda.