Sykkylven Energi – 100 år

 Sykkylven Energi - 100 år Intervju frå jubileumsframsyninga på kulturhuset 14.10. 2018   Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje litt...