Eldar Høidal

Velkomen til heimesida til Sykkylven sogenemnd

Gjennom denne sida ønskjer vi å gje inspirasjon og kunnskap til alle som vil bli nærare kjent med Sykkylven i nær eller fjern fortid. Vi vonar at du vil finne noko av interesse her anten du først og fremst er interessert i å finne informasjon om eiga slekt, eller om du søkjer generell informasjon om utviklinga av sykkylvssamfunnet. Sykkylven sogenemnd har opp gjenom åra gjeve ut ei rekkje publikasjonar om lokal historie. Nokre av bøkene er utselde og dei vil du finne her på sida vår.

På sida her finn du link til nettportalen www.lokalhistoriewiki.no. Det er Norsk lokalhistorisk institutt som står bak denne portalen, og her kan alle lokalhistorisk interesserte personar i Noreg leggje ut artiklar om personar, bedrifter, organisasjonar, hendingar m.v. som dei kjenner til. Dette er ein lokalhistorisk dugnad som har resultert i mange tusen artiklar frå heile landet. Sykkylven sogenemnd er med på dugnaden. Vi har oppretta Sykkylven leksikon der vi legg ut artiklar om smått og stort vedkomande Sykkylven i fortid og samtid. Vi vil gjerne ha med deg i dugnadslaget. Send til oss artiklar om lokale tema som opptek deg, eller registrer deg som brukar og legg artiklane inn sjølv.

Hugs å nytte kategorien «Sykkylven leksikon» på lokalhistoriske artiklar frå denne kommunen.

Eldar Høidal

 

Eldar Høidal

Velkomen til heimesida til Sykkylven sogenemnd

Gjennom denne sida ønskjer vi å gje inspirasjon og kunnskap til alle som vil bli nærare kjent med Sykkylven i nær eller fjern fortid. Vi vonar at du vil finne noko av interesse her anten du først og fremst er interessert i å finne informasjon om eiga slekt, eller om du søkjer generell informasjon om utviklinga av sykkylvssamfunnet. Sykkylven sogenemnd har opp gjenom åra gjeve ut ei rekkje publikasjonar om lokal historie. Nokre av bøkene er utselde og dei vil du finne her på sida vår.

På sida her finn du link til nettportalen www.lokalhistoriewiki.no. Det er Norsk lokalhistorisk institutt som står bak denne portalen, og her kan alle lokalhistorisk interesserte personar i Noreg leggje ut artiklar om personar, bedrifter, organisasjonar, hendingar m.v. som dei kjenner til. Dette er ein lokalhistorisk dugnad som har resultert i mange tusen artiklar frå heile landet. Sykkylven sogenemnd er med på dugnaden. Vi har oppretta Sykkylven leksikon der vi legg ut artiklar om smått og stort vedkomande Sykkylven i fortid og samtid. Vi vil gjerne ha med deg i dugnadslaget. Send til oss artiklar om lokale tema som opptek deg, eller registrer deg som brukar og legg artiklane inn sjølv.

Hugs å nytte kategorien «Sykkylven leksikon» på lokalhistoriske artiklar frå denne kommunen.

Eldar Høidal

 

Vi minner om at du kan tinge bøker frå Sykkylven sogenemnd uansett kvar i landet du bor. Du bestiller via dette skjemaet. Fyll inn namn og adresse så sender vi til deg. Betaling kan anten skje med Vipps eller med vedlagte faktura. Skriv gjerne ønska betalingsmåte på bestillinga.

Folkemusikkarkivet har digitalisert notehefta til Sykkylven sogenemnd. Følg denne linken for å kome direkte til nettsida: http://db.ikamr.no/Folkemusikkarkivet-for-Moere-og-Romsdal/Notehefter

Årbøkene for 2022 og 2023 er no tilgjengeleg for nedlasting. Du kan laste dei ned her.
Årbøkene for 2022 og 2023 er no tilgjengeleg for nedlasting. Du kan laste dei ned her.

Vi minner om at du kan tinge bøker frå Sykkylven sogenemnd uansett kvar i landet du bor. Du bestiller via dette skjemaet. Fyll inn namn og adresse så sender vi til deg. Betaling kan anten skje med Vipps eller med vedlagte faktura. Skriv gjerne ønska betalingsmåte på bestillinga.

Folkemusikkarkivet har digitalisert notehefta til Sykkylven sogenemnd.
Følg denne linken for å kome direkte til nettsida: http://db.ikamr.no/Folkemusikkarkivet-for-Moere-og-Romsdal/Notehefter
Bonanza Gold

Bonanza Gold og Skule Severin

Arild Solberg har laga to nye nettstadar. Den eine omhandlar sunnmørske gullgravarar i Klondyke-området i Yokon, Canada på slutten av 1800-talet. I sentrum for forteljinga står Andreas Framhus Solberg som slo leir over verdas rikaste gull-felt i Yukon.
Les meir om dette her: https://arildsolberg.com/bonanzagold/

Den andre nettstaden handlar om Skule-Severin som var lærar i Velledalen. Etter han finst det skuleprotokollar for perioden 1875 til 1900.
Les meir her: http://www.arildsolberg.no/skuleseverin/

Bonanza Gold og Skule Severin

Bonanza Gold
Arild Solberg har laga to nye nettstadar. Den eine omhandlar sunnmørske gullgravarar i Klondyke-området i Yokon, Canada på slutten av 1800-talet. I sentrum for forteljinga står Andreas Framhus Solberg som slo leir over verdas rikaste gull-felt i Yukon.
Les meir om dette her: https://arildsolberg.com/bonanzagold/

Den andre nettstaden handlar om Skule-Severin som var lærar i Velledalen. Etter han finst det skuleprotokollar for perioden 1875 til 1900.
Les meir her: http://www.arildsolberg.no/skuleseverin/

Intervju frå jubileumsframsyninga til Sykkylven Energi på kulturhuset 14.10. 2018

Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje om sine tidsperiodar ved everket.

Eit utdrag av intervjua kan sjåast her!

Play Video
Bunadsdamer
Bunadsdamer Dette bilde må vere teke ved ei spesiell anledning. Den bunadskledde dama nr 2 frå venstre er Klara Grebstad, gift Aursnes. Dama til høgre...
Syforeinings-damer
Syforeinings-damer Biletet av desse unge syforeinings-damene i Fosnavåg er teke kring 1920. Er det nokon som veit kven kvinna til høgre er?Biletet av desse unge...
Bilde frå Minnesota
Bilde frå Minnesota Er det nokon som kjenner att denne familien? Biletet er teke i eit fotostudio i USA, i Minnesota i Midtvesten, og viser...

Intervju frå jubileumsframsyninga til Sykkylven Energi på kulturhuset 14.10. 2018

Sykkylven Energi runda i år 100 år som energileverandør i bygda. I dette høvet blei Per Arne Aursnes og Runar Tandstad intervjua av Eldar Høidal for å fortelje om sine tidsperiodar ved everket.

Eit utdrag av intervjua kan sjåast her!

Play Video
Alle
1962
1950-talet
1954
01-000-Aursnes
Flyfoto | 1962
319Gjerde_fabr_red
Fargebilder frå 1950-talet
14-000-Aure-fra-Aasen_red
Bilder frå 1954 – Gardsnummer 1 – 14
19-006-Rasmusgarden_red
Bilder frå 1954 - Gardsnummer 15 - 20
21-009-Inge-Tandstad_red
Bilder frå 1954 - Gardsnummer 21- 34
41-000-Ekornes-fabr-2
Bilder frå 1954 - Gardsnummer 35 - 43
46-000-Tusvika_red
Bilder frå 1954 - Gardsnummer 44 - 57
65-019-Ramstadsjoeen_red
Bilder frå 1954 - Gardsnummer 58 - 71